Meet Me / Cyfarfod

Ffanatic Wed 18 Oct, 8:30pm The Parlour at nofitstate, Four Elms Road, CF24 1LE Disability access: Yes Family friendly: No How long does it take to get to know someone? How long does it take to tell a story, share a moment, or make someone laugh? What if you only had two minutes? Part performance, part social experience, ‘Meet Me’ is a safe, fun and interactive exploration of loneliness and belonging in the twenty first century. - Faint o amser sydd angen arnom i ddod i adnabod rhywun? Faint o amser sydd angen i adrodd stori, rhannu profiad, neu wneud i rywun chwerthin? Ydy dwy funud yn ddigon? Yn rhan perfformiad, rhan ddigwyddiad cymdeithasol, mae ‘Cyfarfod’ yn brofiad diogel, hwyl a rhyngweithiol am unigrwydd a pherthynas yn yr unfed ganrif ar hugain. - The performance will include options to interact in English or Welsh. / Mi fydd y perfformiad hon yn cynnwys opsiynau dwyieithog.