madeinroath
Open Exhibition 2024

Call for artists
Exhibition dates: June 8 - June 22
Preview: June 7, 6pm - 8pm, G39, Oxford Street, CF24 3DT

We warmly invite you to submit work for this year’s Pam X MiR Open Exhibition.

As always, there is no admission fee and no restrictions on age, ability or experience. All works that fit the criteria will be shown. 
This is a truly open call, one we have proudly pioneered since 2009 and which always results in a wonderful, 
inclusive and eclectic exhibition, and we’re excited to see what 2024 brings.
Please use the links below for details on how to submit:
Dyma croeso cynnes i chi gyflwyno gwaith i Arddangosfa Agored Pam X MiR eleni.
 
Fel bob amser, nid oes ffi mynediad na cyfyngiadau ar oedran, gallu na phrofiad. Bydd unrhyw waith sy’n cyd-fynd â’r meini prawf yn cael ei ddangos. Mae hon yn alwad wirioneddol agored, un yr ydym wedi’i harloesi gyda balchder ers 2009 ac sydd bob amser yn arwain at arddangosfa ddifyr, gynhwysol ac eclectig. Rydym yn wir edrych ymlaen at weld yr hyn a ddaw yn 2024.
Defnyddiwch y dolenni isod i weld y manylion ar sut i gyflwyno: